Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Rudlovský medokýšpri kruhovom objazde do Sásovej
Medokýš v Štiavničkáchareál Štiavničky
Ľaliovník na evanjelickom cintorínecintorín Evanjelickej cirkvi augsburg. vyznania (ECAV), Lazovná 42
Vrch Urpínjuhovýchodná časť mesta
Prameň a tok Bystriceprameň v Starohorských vrchoch, tok katastra mesta Banská Bystrica
Lipa pri evanjelickej fare a.v. v RadvaniEvanjelický farský úrad, Sládkovičova 5
Lipa pri mostíku na HuštákuHušták, pozemok parc. č. KN-C 550/1, K.ú.
Náhrobníky rodiny Kardossovej a dve pamätné lipy s centrálnym dreveným krížom situované na civilnom cintoríne v Majericivilný cintorín v mestskej časti Majer na križovatke Partizánskej cesty a Stavebnej ulice (parcela č. C 569/2), súradnice 48.740491° 19.179128°
Park pod Pamätníkom Slovenského národného povstaniaod Pamätníka SNP po štatistický úradZARES, STAVOPROJEKT, Ing. arch. Kuzma, Ing. Petrík
 
/ 1Go!