Banskobystrický obchodník Ján Vančo počas druhej svetovej vojny pomáhal v odboji proti nacizmu. Jeho rodina vlastnila dom a mlyn na Lazovnej ulici, za Evanjelickým cintorínom. Dnes je tu len zrúcanina. Pivničné priestory za domom sa po potlačení SNP stali úkrytom ranených povstalcov a židovských spoluobčanov. Dňa 6. novembra 1944 bol Ján Vančo na základe udania zaistený gestapom. Na druhý deň odviedli aj jeho chorú manželku Annu a ich dospelých synov Pavla a Jána. Vančovcov, ako aj ľudí, ktorých ukrývali, popravili nacisti v Kremničke dňa 19. decembra 1944. Príbeh hrdinstva Jána Vanča a jeho rodiny si zaslúži, aby zostal navždy v pamäti mesta. Pri chodníku, kde stál dom, boli dňa 6.11.2021 umiestnené Stolpersteine (Kamene, o ktoré sa zakopáva v pamäti).

 

Ján Vančo, a businessman in Banská Bystrica, was actively involved in anti-Nazi resistance during World War II. His family owned a house and a grain mill on Lazovná street, behind the Protestant Cemetery. Only ruins of it remain today. After the Slovak National Uprising had been suppressed, the cellars behind the house became a hiding place for injured resistance fighters and Jewish families. On 6 November 1944, Ján Vančo was arrested by the Gestapo, which had been tipped off by an informer. The next day, his wife Anna, who was ill, and his adult sons Pavol and Ján were also apprehended. The Vančo family, as well as the people whom they helped to hide, were executed by the Nazis in Kremnička on 19 December 1944. The heroic actions of Ján Vančo and his family deserve to be preserved forever in the collective memory of the town. On 6 November 2021, the Stolpersteine (stumbling stones of memory) were installed near the sidewalk at the site of their former house.

 

Zdroj:

Anna Havlíčková: Vančov mlyn – zabudnutý,  ale veľavravný objekt, Permon 2019-03.

 

Autor textu: Ing. Milan Lichý