Vojenské hudby boli v rokoch 1918 až 1938 na strednom Slovensku jedinými profesionálnymi hudobnými telesami. Okrem plnenia vojenských úloh uskutočňovali aj hudobné podujatia pre verejnosť. Kapelníkmi Vojenskej hudby pplk. 26 v Banskej Bystrici boli významné hudobné osobnosti B. Holeček, V. Novotný, R. Blažek a E. Kaláb. Pre verejnosť pripravovali promenádne koncerty v mestskom parku alebo na námestí, symfonické koncerty, vystúpenia pri významných štátnych alebo cirkevných sviatkoch a mestských udalostiach. Vojenská hudba spoluúčinkovala aj pri operetných predstaveniach mestského divadelného združenia. Obyvateľom mesta a okolia tak prinášala zábavu, ale aj rozhľad v európskom hudobnom repertoári a významne obohatila jeho kultúrny život.


In the period from 1918 to 1938, military bands were the only professional musical ensembles in Central Slovakia. Apart from their military duties, they also performed for the public. The Military Band of the 26th Infantry Brigade in Banská Bystrica was led by various important bandmasters, including B. Holeček, V. Novotný, R. Blažek a E. Kaláb. They organized promenade concerts for the public in the municipal park or in the main square, symphonic concerts and performances on various state or religious holidays or municipal events. The Military Band also joined the Municipal Theatrical Association in their operetta performances. It provided entertainment for the residents of Banská Bystrica while also promoting European music and enriching the cultural life in the region.


Autor textu: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.