Vznik festivalu populárnej piesne Bystrické zvony (v roku 1972, ďalej BZ) na pôde mladej mestskej kultúrnej inštitúcie Parku kultúry a oddychu (ďalej PKO, založený v roku 1961) bol v prvých rokoch spojený so snahou o kvalitný mestský festival, neskôr krajský a nakoniec vyhlásený celoštátne. Zvony ako charakteristické znaky Banskej Bystrice, zvon ako symbol čistoty a sily tónu, v minulých dobách sprostredkovateľ radostných i smutných správ, zvon ako námet mnohých piesní. To boli  fakty, ktoré motivovali vtedajších organizátorov k názvu festivalu. BZ ako fenomén v kultúre mesta sa už po krátkom čase etabloval na významný celoslovenský festival populárnej piesne s profesionálnou úrovňou v sprievodnom orchestri, kvalitných vokálov, najlepších spevákov prakticky z celého Československa. S festivalom sa spájajú zvučné mená muzikantov, renomovaných skladateľov a textárov, aranžérov, scenáristov, režisérov, scénografov, konferenciérov. BZ vytvorili kvalitný priestor pre mnohých začínajúcich spevákov a aktívne prispievali k pozitívnej charakteristike Banskej Bystrice v oblasti kultúry a umenia skoro štvrťstoročie.

 

The festival of popular songs Bystrické zvony (BZ, The Bells of Bystrica, established in 1972) was first held under the auspices of a recently established municipal cultural institution – Park kultúry a oddychu (PKO, the Park of Culture and Leisure, established in 1961) with the ambition of delivering a quality municipal festival, which later achieved regional and country-wide standing. Bells as a characteristic feature of Banská Bystrica, bells as a symbol of purity and strength of tone, a means of communicating joyful, as well as sad news in the past, the bell as a subject of many songs. These were the arguments that inspired the original organizers in their choice of name for the festival. An iconic cultural event in the town, the BZ soon established itself as a major Slovak pop music festival featuring professional-level accompanying orchestra, top vocals and the best singers from all over Czechoslovakia. The festival became associated with famous musicians, renowned composers and lyricists, music arrangers, screenwriters, directors, stage designers and hosts. It created a centre of excellence for emerging singers and for almost 25 years placed Banská Bystrica firmly on the cultural and artistic map.

 

Zdroj:

Štátny archív Banská Bystrica z archivovaných podkladov PKO

 

Autor textu, reprofoto: Mgr. Rudolf Veselovský