Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Erb mesta Banská Bystrica
„Stará“ Fončorda
Sídlisko Fortnička
Sídlisko Pred stanicouMartin Kusý, Karol Ružek
Stadlerovo nábrežie
Rudlovský medokýš
Medokýš na Štiavničkách
Ľaliovník na evanjelickom cintoríne
Urpín
Mestská zeleň pod Pamätníkom SNP po Štatistický úrad
Regulátor vody na potoku Bystrica
Torzo komína
Hrobka rodiny Holeschovcov
Fontána na námestí v Banskej Bystrici
Zvonice v Banskej Bystrici
Stredoslovenská energetika, a.s.Švantnerova ul. č. 9architekt: František Bednárik, prístavba :František Bednárik, Vitalij Zdraževský
Železničná stanica Banská Bystricaarchitekt Ján Štefanec
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôbCesta k nemocnici č. 1inžinier Václav Houdek, architekt Alexander Kuchár
Ekonomická fakulta UMBTajovského ul. č.10architekt Gyula Orczy
Slovenská sporiteľňa a.s., krajská pobočka, pôv. filiálka Pražskej mestskej sporiteľneNám. Štefana Moysesa č. 8architekt Emil Belluš, rekonštrukcia - Ing. arch. Roman Turčan