Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Erb mesta Banská Bystrica
„Stará“ Fončordasídlisko medzi mestskými časťami Radvaň a Podlavice
Sídlisko Fortničkasídlisko na severozápadnom okraji historickej časti mesta
Sídlisko Pred stanicou - "Prednádražie"pokračovanie zástavby centrálnej časti mestaMartin Kusý, Karol Ružek
Stadlerovo nábrežienábrežie Hrona od vtoku potoka Bystrička (proti toku rieky) po dnešný most železničnej stanice Banská Bystrica-mesto
Rudlovský medokýšpri kruhovom objazde do Sásovej
Medokýš v Štiavničkáchareál Štiavničky
Ľaliovník na evanjelickom cintorínecintorín Evanjelickej cirkvi augsburg. vyznania (ECAV), Lazovná 42
Vrch Urpínjuhovýchodná časť mesta
Park pod Pamätníkom Slovenského národného povstaniaod Pamätníka SNP po štatistický úradZARES, STAVOPROJEKT, Ing. arch. Kuzma, Ing. Petrík
Regulátor vody na vodnotm toku Bystricadolný tok potoka Bystrica, pri križovatke ulíc Lazovná a Laskomerská
Torzo komínav priechodnom dvore domu Horná 16
Hrobka rodiny Holeschovcovevanjelický cintorín Lazovná 42Adolf Holesch
Fontána na námestí SNPNámestie SNP
ZvoniceKostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín
Stredoslovenská energetika, pobočka Banská BystricaŠvantnerova ul. č. 9architekt: František Bednárik, prístavba : Vitalij Zdraževský
Železničná stanica Banská Bystricaulica 29. augustaarchitekt Ján Štefanec
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôbCesta k nemocnici č. 1Ing. Václav Houdek, prestavba: Ing. arch. Alexander Kuchár
Ekonomická fakulta UMBTajovského ul. č.10architekt Gyula Orczy
Slovenská sporiteľňa, pobočka Banská BystricaNám. Štefana Moysesa č. 8architekt Emil Belluš, rekonštrukcia - Ing. arch. Roman Turčan