Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
Plastiky k 30. výročiu SNP Plastiky k 30. výročiu SNP pri ceste E 77, pod obcou Badín, nad obcou Kostiviarska, Jakub a Uľanka akad. sochár Mikuláš Palko, spolupráca: Ing. arch. Pavel Rek, Ing. arch. Jiří Rommer
Pamätný kameň Jozefa Dekréta Matejovie Pamätný kameň Jozefa Dekréta Matejovie Horná 1 sochár, dizajnér a výtvarník Richard Seneši