Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
SLÁDKOVIČ, Andrej SLÁDKOVIČ, Andrej kňaz, štúrovský básnik
SKUTECKÝ, Dominik SKUTECKÝ, Dominik maliar
SCHÖNFELD, Áron SCHÖNFELD, Áron učenec, rabín
SÁRA, Ladislav SÁRA, Ladislav pedagóg, účastník protifašistického odboja, rozhlasový hlásateľ
SAKÁČ, Albín SAKÁČ, Albín hudobník, skladateľ, organista, pedagóg, dirigent, ladič
PONIČANOVÁ, Beta PONIČANOVÁ, Beta herečka a pedagogička
PETELEN, Daniel PETELEN, Daniel lekár, organizátor zdravotníctva
MURGAŠ, Jozef MURGAŠ, Jozef vynálezca, kňaz, maliar, politik, zberateľ
MÓRY, Ján MÓRY, Ján hudobný skladateľ, pedagóg, obchodník, hotelier, nestor operety na Slovensku
MOYSES, Štefan MOYSES, Štefan katolícky biskup, národnokultúrny dejateľ
MOLLER, Oto Karol MOLLER, Oto Karol lekár, organizátor zdravotníctva, richtár
MATUŠKA, Alexander MATUŠKA, Alexander literárny vedec a kritik, esejista
DEKRET-MATEJOVIE, Jozef DEKRET-MATEJOVIE, Jozef priekopník lesného hospodárstva
LIBAY, Samuel LIBAY, Samuel zlatník
ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír lesný a banský lekár, prozaik, publicista, prírodovedec
KÖNIGSBERGER, Michal KÖNIGSBERGER, Michal majiteľ baní, richtár mesta, mnohostranný mecén
KUZMÁNY, Karol KUZMÁNY, Karol kňaz, spisovateľ, básnik, redaktor
KRÉBES, Július KRÉBES, Július rímskokatolícky kňaz, assesor, kaplán, publicista, prekladateľ
KOVÁČ, Mikuláš KOVÁČ, Mikuláš básnik, publicista, redaktor
KOHÚTH, Ján KOHÚTH, Ján rímskokatolícky kňaz, ThDr., monsignor, kanonik, národný a kultúrny pracovník
HUDEC, Ladislav HUDEC, Ladislav architekt, staviteľ
HRÚZ, Pavel HRÚZ, Pavel prozaik
GOLIAN, Ján GOLIAN, Ján generálplukovník, najvyšší veliteľ povstaleckej armády
FLACHE, Július FLACHE, Július výtvarník, publicista a organizátor
EGRY, Ján EGRY, Ján skladateľ, organista, regenschori, dirigent a pedagóg
CIKKER, Ján CIKKER, Ján hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent
CESNAK, Július CESNAK, Július mešťanosta, úradník
FIGUŠ-BYSTRÝ, Viliam FIGUŠ-BYSTRÝ, Viliam hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent, organista a klavirista
BOTTO, Ján BOTTO, Ján štúrovský básnik, zememerač
BIELIK, Paľo BIELIK, Paľo herec, režisér, scenárista
BELO IV. BELO IV. kráľ Uhorska
BEL, Matej BEL, Matej polyhistor, vlastivedný pracovník, pedagóg, kňaz
BAKOSS, Ján BAKOSS, Ján evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, redaktor, protifašistický bojovník
ANDERLE, Anton ANDERLE, Anton bábkoherec, úradník
Návšteva Jána Pavla II. Návšteva Jána Pavla II.
Listina mestkých práv 1255 - Udelenie mestských privilégií BB Listina mestkých práv 1255 - Udelenie mestských privilégií BB Belo IV.
Banícke povstanie 1525 - 1526 Banícke povstanie 1525 - 1526
Vydávanie prvého populárno-náučneho  periodika na Slovensku "Staré noviny literního umění" 1785-1786 Vydávanie prvého populárno-náučneho periodika na Slovensku "Staré noviny literního umění" 1785-1786
Cikker, Ján: Zvučka pre Slobodný slovenský vysielač, 1944 Cikker, Ján: Zvučka pre Slobodný slovenský vysielač, 1944 Ján Cikker
Banskobystrický pochod (Pochod občanov mesta Banská Bystrica) Banskobystrický pochod (Pochod občanov mesta Banská Bystrica) Anton Július Hiray
Tabuľka - označenie výšky vody pri povodni v roku 1813 Tabuľka - označenie výšky vody pri povodni v roku 1813 Stadlerovo nábrežie, hradobný múr
Súsošie Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho Súsošie Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho Námestie Štefana Moysesa akad. sochár Miroslav Tomaška
Socha pápeža Jána Pavla II. Socha pápeža Jána Pavla II. Kapitulská 21 akad. sochár Peter Sulík, spolupráca: Mgr. Rajmund Lauro
Pamätná tabuľa  osadená pri návšteve arcikniežaťa Francza Karla Pamätná tabuľa osadená pri návšteve arcikniežaťa Francza Karla Horná Strieborná 21
Pomník legionárov 1. svetovej vojny - Mohyla padlým vojakom Pomník legionárov 1. svetovej vojny - Mohyla padlým vojakom rázcestie Partizánskej a Stavebnej ulice (Majer) Olbrich
Keramické reliéfy nad vchodmi do obytných domov Keramické reliéfy nad vchodmi do obytných domov Jílemníckeho 1262/25, 1262/27, kpt. Nálepku 1288/2, 1288/4, 1290/6, 1290/8 Ladislav Pícha, Rudolf Semrád
Tabuľky s nápisom Provereno min net Tabuľky s nápisom Provereno min net Hronské predmestie, Námestie Štefana Moysesa, Národná ulica, Robotnícka ulica
Stredná priemyslová škola Stavebná (bývalá) Stredná priemyslová škola Stavebná (bývalá) Skuteckého ul. č. 20 architekt Otakar Schmidt, prestavba: Ing. arch. Ján Barič
Základná škola Slobodného Slovenského vysielača Základná škola Slobodného Slovenského vysielača Skuteckého 8. architekt Alfréd Jendrassík
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa Nám. Štefana Moysesa 23 architekt František Bednárik