Vyhľadávanie pamätihodností

Názov Miesto Autor Zobraziť
Industrializácia Slovenska Industrializácia Slovenska Lazovná 52, Firma Exima akad. sochár, keramikár a maliar Andrej Rudavský
Detské ihrisko Labyrint Detské ihrisko Labyrint Mládežnícka 27 akad. maliar Stanislav Balko
Detské ihrisko Deti na lúke Detské ihrisko Deti na lúke Spojová 3 akad. sochár Mikuláš Palko
Jar a jeseň Jar a jeseň Horná 33 akad. maliar, grafik a kreramikár Karol Zábrady
Breza Breza Tajovského 30 pripisované akademickému sochárovi Vladimírovi Môťovskému
Areál školy Areál školy Tajovského 25, areál Gym. J. G. Tajovského a Obchodnej akadémie akad. maliar a sochár Jaroslav Kubička, spolupráca: Ing. arch. Pavel Rek
Möbiova páska Möbiova páska Horná 77 architekt a akad. sochár Štefan Belohradský, architektonická spolupráca Š. Rabina, Š. Kubík
Premietacia technika na Banskobystrickom amfiteátri Paľa Bielika Premietacia technika na Banskobystrickom amfiteátri Paľa Bielika Banskobystrický amfiteáter Paľa Bielika, Cesta na amfiteáter 2 Meopta Přerov
Lipa pri mostíku na Huštáku Lipa pri mostíku na Huštáku Hušták, pozemok parc. č. KN-C 550/1, K.ú.
Hrob Judr. Oskara Petrogalliho Hrob Judr. Oskara Petrogalliho Rímskokatolícky cintorín hrob: firma Horn, socha: Ľudovít Horn, portrétna medaila: sochár Antal Orbán (Budapešť)
Partizán Partizán Železničná stanica - mesto Karol Dúbravský, akad. sochár
Príslovie: Vás je ako Sásovänov Príslovie: Vás je ako Sásovänov
Príslovie: Za živa v Bystrici a  po smrti v nebi Príslovie: Za živa v Bystrici a po smrti v nebi
PRIBICER, Jakub PRIBICER, Jakub astronóm, pedagóg
PAULINY, Viliam PAULINY, Viliam politik, finančník, účastník protifašistického odboja a príprav SNP
OPLETAL, Josef OPLETAL, Josef lesník, prvý riaditeľ Štátnych lesov v Banskej Bystrici
ONDREJ, richtár ONDREJ, richtár prvý banskobystrický richtár
MÜHLSTEIN, Veit (Vít) MÜHLSTEIN, Veit (Vít) majiteľ baní, zvolenský župan, kremnický komorský gróf
MIKULA, Zdenko MIKULA, Zdenko hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg
LIBAY, Karol Ľudovít LIBAY, Karol Ľudovít maliar, kresliar a litograf
KISZELY, Karol Ivan KISZELY, Karol Ivan pedagóg, pamiatkár, archivár, múzejník a knihovník
KARVAŠ, Emil KARVAŠ, Emil lesník, ministerský radca
JUROVSKÝ, Šimon JUROVSKÝ, Šimon hudobný skladateľ
REIK, Marta Chaviva REIK, Marta Chaviva protifašistická bojovníčka, nositeľka vyznamenania SNP in memoriam
HERRITZOVCI HERRITZOVCI pivovarnícka dynastia
FERANEC, Jozef FERANEC, Jozef katolícky biskup, pedagóg, publicista
BELLA, Ján Levoslav BELLA, Ján Levoslav hudobný skladateľ, dirigent, zbormajster, pedagóg
ANDRAŠOVAN, Tibor ANDRAŠOVAN, Tibor hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg
MACHOLD, Filip I., II., III. MACHOLD, Filip I., II., III. tri generácie banskobystrických tlačiarov
Skoky na lyžiach v Banskej Bystrici Skoky na lyžiach v Banskej Bystrici
Návšteva princov Jozefa, Leopolda a ich švagra vojvodu Alberta Tešínskeho v lete 1764 Návšteva princov Jozefa, Leopolda a ich švagra vojvodu Alberta Tešínskeho v lete 1764
Thurzovsko-Fuggerovská mediarska spoločnosť Thurzovsko-Fuggerovská mediarska spoločnosť Ján Thurzo a Jakub Fugger
Hrobka rodiny Bárczyovcov Hrobka rodiny Bárczyovcov cintorín Evanjelickej cirkvi augsburg. vyznania (ECAV) na Okružnej ulici
Pamätná tabuľa nespravodlivo odsúdeným Pamätná tabuľa nespravodlivo odsúdeným Skuteckého 7, krajský súd
Pamätná tabuľa Imrichovi Ďuricovi Pamätná tabuľa Imrichovi Ďuricovi Nám. Štefana Moysesa 1, katolícka fara
Tabuľka - označenie výšky vody pri povodni v roku 1974 Tabuľka - označenie výšky vody pri povodni v roku 1974 Štefánikovo nábrežie, Belušova ulica
Starý Pivovar Starý Pivovar za objektom stojacim na Námestí Štefana Moysesa 6 a 7 Július a Rudolf Herritzovci
Banskobystrické Horné hrable Banskobystrické Horné hrable na rieke Hron od dolného Majera po komorský most lesmajster Wolfgang Hohenwarter
Železničný podchod - viadukt železnice Železničný podchod - viadukt železnice pod Jesenským vŕškom
Lipa pri evanjelickej fare a.v. v Radvani Lipa pri evanjelickej fare a.v. v Radvani Evanjelický farský úrad, Sládkovičova 5
Prameň a tok Bystrice Prameň a tok Bystrice prameň v Starohorských vrchoch, tok katastra mesta Banská Bystrica
Bývalý parčík kráľovnej Alžbety Bývalý parčík kráľovnej Alžbety pred niekdajším Medeným hámrom
ZIPSER, Kristián Andrej ZIPSER, Kristián Andrej mineralóg, geológ, pedagóg
VIEST, Rudolf VIEST, Rudolf armádny generál, najvyšší veliteľ povstaleckej armády
VANSOVÁ, Terézia, rod. Medvecká VANSOVÁ, Terézia, rod. Medvecká spisovateľka, priekopníčka emancipačného hnutia
GREGOR-TAJOVSKÝ, Jozef GREGOR-TAJOVSKÝ, Jozef prozaik, dramatik, učiteľ, bankový úradník
ŠKRÁBIK, Andrej ŠKRÁBIK, Andrej rímskokatolícky biskup, spisovateľ, martýr
STRAČINA, Svetozár STRAČINA, Svetozár hudobný skladateľ, organizátor, editor hudobných nahrávok ľudovej hudby
STOLLMANN, Andrej STOLLMANN, Andrej maliar, výtvarný pedagóg
STADLER, Teofil STADLER, Teofil podnikateľ, cirkevný dozorca, kráľovský radca, mecenáš