Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Prameň a tok Bystriceprameň v Starohorských vrchoch, tok katastra mesta Banská Bystrica
Lipa pri evanjelickej fare a.v. v RadvaniEvanjelický farský úrad, Sládkovičova 5
Viadukt železnice pod Jesenským vŕškompod Jesenským vŕškom
Banskobystrické Horné hrablena rieke Hron od dolného Majera po komorský mostlesmajster Wolfgang Hohenwarter
Starý Pivovarza objektom stojacim na Námestí Štefana Moysesa 6 a 7Július a Rudolf Herritzovci
Pamiatka na povodeň v roku 1974Štefánikovo nábrežie, Belušova ulica
Pamätná tabuľa Imrichovi ĎuricoviNám. Štefana Moysesa 1, katolícka fara
Pamätná tabuľa nespravodlivo odsúdenýmSkuteckého 7, krajský súd
Hrobka rodu Bárczyovcovcintorín Evanjelickej cirkvi augsburg. vyznania (ECAV) na Okružnej ulici
Thurzovsko-Fuggerovská mediarska spoločnosťJán Thurzo a Jakub Fugger
Návšteva pricov Jozefa, Leopolda a ich švagra vojvodu Alberta Tešínskeho v lete 1764
Skoky na lyžiach v Banskej Bystrici
MACHOLD, Filip I., II., III.tri generácie banskobystrických tlačiarov
ANDRAŠOVAN, Tiborhudobný skladateľ, dirigent, pedagóg
BELLA, Ján Levoslavhudobný skladateľ, dirigent, zbormajster, pedagóg
FERANEC, Jozefkatolícky biskup, pedagóg, publicista
HERRITZOVCIpivovarnícka dynastia
REIK, Marta Chavivaprotifašistická bojovníčka, nositeľka vyznamenania SNP in memoriam
JUROVSKÝ, Šimonhudobný skladateľ
KARVAŠ, Emillesník, ministerský radca