Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Stredisko Poštovej PrevádzkyHorná 1architekt Ferdinand Silvan (Silberstein)
Základná škola s materskou školou Štefana MoysesaNám. Štefana Moysesa 23architekt František Bednárik
Základná škola Slobodného Slovenského vysielačaSkuteckého 8.architekt Alfréd Jendrassík
Stredná priemyslová škola Stavebná (bývalá)Skuteckého ul. č. 20architekt Otakar Schmidt, prestavba: Ing. arch. Ján Barič
Tabuľky s nápisom Provereno min netHronské predmestie, Námestie Štefana Moysesa, Národná ulica, Robotnícka ulica
Keramické reliéfy nad vchodmi do obytných domovJílemníckeho 1262/25, 1262/27, kpt. Nálepku 1288/2, 1288/4, 1290/6, 1290/8Ladislav Pícha, Rudolf Semrád
Pomník legionárov I. svetovej vojny Mohyla padlým vojakomrázcestie Partizánskej a Stavebnej ulice (Majer)Olbrich
Pamätná tabuľa k návšteve arcikniežaťa Francza Karla u Kristiána Andreja ZipseraHorná Strieborná 21
Socha pápeža Jána Pavla II.Kapitulská 21akad. sochár Peter Sulík, spolupráca: Mgr. Rajmund Lauro
Súsošie Štefana Moysesa a Karola KuzmányhoNámestie Štefana Moysesaakad. sochár Miroslav Tomaška
Pamiatka na povodeň v roku 1813Stadlerovo nábrežie, hradobný múr
Banskobystrický pochod (Pochod občanov mesta Banská Bystrica)Anton Július Hiray
Zvučka pre Slobodný slovenský vysielačJán Cikker
"Staré noviny literního umění" Vydávanie prvého populárno-náučného periodika na Slovensku
Banícke povstanie 1525 - 1526
Udelenie mestských privilégií Banskej BystriciBelo IV.
Návšteva Jána Pavla II.
ANDERLE, Antonbábkoherec, úradník
BAKOSS, Jánevanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, redaktor, protifašistický bojovník
BEL, Matejpolyhistor, vlastivedný pracovník, pedagóg, kňaz