Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Poštový úradHorná 1architekt Ferdinand Silvan (Silberstein)
Základná škola cirkevná Štefana MoysesaNám. Štefana Moysesa 23architekt František Bednárik (Žilina)
Základná škola Slobodného Slovenského vysielačaSkuteckého 8.architekt Alfréd Jendrassík
Stredná priemyslová škola stavebná Banská BystricaSkuteckého ul. č. 20architekt Otakar Schmidt
Pamätný kameň Jozefa Dekreta Matejovie
Tabuľky Provereno – min net
Keramické reliéfy nad vchodmi do obytných domov
Pomník 48 neznámych a 12 menovaných československých vojakov – legionárov I. svetovej vojnyV chotári pri cintoríne bývalej obce Majerautor neznámy
Pamätná tabuľa osadená pri návšteve arcikniežaťa Francza Karla r. 1821 u K. A. Zipsera
Socha pápeža Jána Pavla II.Kapitulská ul. č. 21R. Lauro, P. Sulík
Súsošie Štefana Moysesa a Karola KuzmányhoNámestie Štefana Moysesa v Banskej Bystriciakademický maliar M. Tomaško
Pamiatka na povodeň
Civitatis Neosoliensis Militare Marsch / Pochod občanov mesta Banská BystricaAnton Július Hiray
Zvučka pre Slobodný slovenský vysielačJán Cikker
Medený hámor
Staré noviny literního umění / kultúrna revueBanská Bystrica
Povstanie baníkov v rokoch 1525 - 1526
Listina mestských práv pre Banskú Bystricu, vydaná uhorským kráľom Belom IV. v roku 1255
Návšteva Jána Pavla II.Banská Bystrica
Anton Anderlebábkoherec, úradník