Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Banskobystrické Horné hrablena rieke Hron od dolného Majera po komorský mostlesmajster Wolfgang Hohenwarter
Medený HámorMedený Hámor, Laskomerská
Premietacia technika na Banskobystrickom amfiteátri Paľa BielikaBanskobystrický amfiteáter Paľa Bielika, Cesta na amfiteáter 2Meopta Přerov
Regulátor vody na vodnotm toku Bystricadolný tok potoka Bystrica, pri križovatke ulíc Lazovná a Laskomerská
Starý Pivovarza objektom stojacim na Námestí Štefana Moysesa 6 a 7Július a Rudolf Herritzovci
Torzo komínav priechodnom dvore domu Horná 16
Viadukt železnice pod Jesenským vŕškompod Jesenským vŕškom
 
/ 1Go!