Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
bývalý parčík kráľovnej Alžbety
Sídlisko Fortnička
Sídlisko Pred stanicouMartin Kusý, Karol Ružek
Stadlerovo nábrežie
„Stará“ Fončorda
 
/ 1Go!