Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôbCesta k nemocnici č. 1Ing. Václav Houdek, prestavba: Ing. arch. Alexander Kuchár
Stredisko Poštovej PrevádzkyHorná 1architekt Ferdinand Silvan (Silberstein)
ZvoniceKostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín
Zvonica v Radvanimestská časť Radvaň
Základná škola s materskou školou Štefana MoysesaNám. Štefana Moysesa 23architekt František Bednárik
Slovenská sporiteľňa, pobočka Banská BystricaNám. Štefana Moysesa č. 8architekt Emil Belluš, rekonštrukcia - Ing. arch. Roman Turčan
Fontána na námestí SNPNámestie SNP
KIOSK K 67 - malá architektúra významného slovinského dizajnéra Sašu Janeza Mächtiga// Nová ul.Nová ul.Slovinský architekt a dizajnér Saša Janez Mächtig
Základná škola Slobodného Slovenského vysielačaSkuteckého 8.architekt Alfréd Jendrassík
Stredná priemyslová škola Stavebná (bývalá)Skuteckého ul. č. 20architekt Otakar Schmidt, prestavba: Ing. arch. Ján Barič
Stredoslovenská energetika, pobočka Banská BystricaŠvantnerova ul. č. 9architekt: František Bednárik, prístavba : Vitalij Zdraževský
Ekonomická fakulta UMBTajovského ul. č.10architekt Gyula Orczy
Železničná stanica Banská Bystricaulica 29. augustaarchitekt Ján Štefanec
 
/ 1Go!