Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Erb mesta Banská Bystrica
„Stará“ Fončorda
Sídlisko Fortnička
Stadlerovo nábrežie
Rudlovský medokýš
Medokýš na Štiavničkách
Ľaliovník na evanjelickom cintoríne
Urpín
Mestská zeleň pod Pamätníkom SNP po Štatistický úrad
Regulátor vody na potoku Bystrica
Torzo komína
Hrobka rodiny Holeschovcov
Fontána na námestí v Banskej Bystrici
Zvonice v Banskej Bystrici
Pamätný kameň Jozefa Dekreta Matejovie
Tabuľky Provereno – min net
Keramické reliéfy nad vchodmi do obytných domov
Pamätná tabuľa osadená pri návšteve arcikniežaťa Francza Karla r. 1821 u K. A. Zipsera
Pamiatka na povodeň
Medený hámor