Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
„Stará“ Fončordasídlisko medzi mestskými časťami Radvaň a Podlavice
Sídlisko Fortničkasídlisko na severozápadnom okraji historickej časti mesta
Stadlerovo nábrežienábrežie Hrona od vtoku potoka Bystrička (proti toku rieky) po dnešný most železničnej stanice Banská Bystrica-mesto
Bývalý parčík kráľovnej Alžbetypred niekdajším Medeným hámrom
Sídlisko Pred stanicou - "Prednádražie"pokračovanie zástavby centrálnej časti mestaMartin Kusý, Karol Ružek
 
/ 1Go!