Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Regulátor vody na vodnotm toku Bystricadolný tok potoka Bystrica, pri križovatke ulíc Lazovná a Laskomerská
Torzo komínav priechodnom dvore domu Horná 16
Viadukt železnice pod Jesenským vŕškompod Jesenským vŕškom
Medený HámorMedený Hámor, Laskomerská
Starý Pivovarza objektom stojacim na Námestí Štefana Moysesa 6 a 7Július a Rudolf Herritzovci
Banskobystrické Horné hrablena rieke Hron od dolného Majera po komorský mostlesmajster Wolfgang Hohenwarter
Premietacia technika na Banskobystrickom amfiteátri Paľa BielikaBanskobystrický amfiteáter Paľa Bielika, Cesta na amfiteáter 2Meopta Přerov
 
/ 1Go!