Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Regulátor vody na vodnotm toku Bystricadolný tok potoka Bystrica, pri križovatke ulíc Lazovná a Laskomerská
Torzo komínav priechodnom dvore domu Horná 16
Viadukt železnice pod Jesenským vŕškompod Jesenským vŕškom
Medený HámorMedený Hámor, Laskomerská
Banskobystrický amfiteáter Paľa Bielika (926 znakov)Banská Bystrica, Cesta na amfiteáter 494
Vysielač Tomáša Garrigua Masaryka v Banskej BystriciBanská Bystrica, vrch Laskomer
Cestné pätníky, míľniky na Kostiviarskej cesteKostiviarska, komunikácia smerujúca k železničnej stanici
Starý Pivovarza objektom stojacim na Námestí Štefana Moysesa 6 a 7Július a Rudolf Herritzovci
Banskobystrické Horné hrablena rieke Hron od dolného Majera po komorský mostlesmajster Wolfgang Hohenwarter
Premietacia technika na Banskobystrickom amfiteátri Paľa BielikaBanskobystrický amfiteáter Paľa Bielika, Cesta na amfiteáter 2Meopta Přerov
 
/ 1Go!