Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
„Stará“ Fončorda
Sídlisko Fortnička
Stadlerovo nábrežie
bývalý parčík kráľovnej Alžbety
Sídlisko Pred stanicouMartin Kusý, Karol Ružek
 
/ 1Go!