Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Regulátor vody na vodnotm toku Bystricadolný tok potoka Bystrica, pri križovatke ulíc Lazovná a Laskomerská
Torzo komínav priechodnom dvore domu Horná 16
Viadukt železnice pod Jesenským vŕškompod Jesenským vŕškom
Banskobystrické Horné hrablena rieke Hron od dolného Majera po komorský mostlesmajster Wolfgang Hohenwarter
Starý Pivovarza objektom stojacim na Námestí Štefana Moysesa 6 a 7Július a Rudolf Herritzovci
Premietacia technika na Banskobystrickom amfiteátri Paľa BielikaBanskobystrický amfiteáter Paľa Bielika, Cesta na amfiteáter 2Meopta Přerov
Medený HámorMedený Hámor, Laskomerská
 
/ 1Go!