Vyhľadávanie pamätihodností


NázovMiestoAutorZobraziť
Rudlovský medokýšpri kruhovom objazde do Sásovej
Medokýš v Štiavničkáchareál Štiavničky
Ľaliovník na evanjelickom cintorínecintorín Evanjelickej cirkvi augsburg. vyznania (ECAV), Lazovná 42
Vrch Urpínjuhovýchodná časť mesta
Park pod Pamätníkom Slovenského národného povstaniaod Pamätníka SNP po štatistický úradZARES, STAVOPROJEKT, Ing. arch. Kuzma, Ing. Petrík
Prameň a tok Bystriceprameň v Starohorských vrchoch, tok katastra mesta Banská Bystrica
Lipa pri evanjelickej fare a.v. v RadvaniEvanjelický farský úrad, Sládkovičova 5
Lipa pri mostíku na HuštákuHušták, pozemok parc. č. KN-C 550/1, K.ú.
Náhrobníky rodiny Kardossovej a dve pamätné lipy s centrálnym dreveným krížom situované na civilnom cintoríne v Majericivilný cintorín v mestskej časti Majer na križovatke Partizánskej cesty a Stavebnej ulice (parcela č. C 569/2), súradnice 48.740491° 19.179128°
 
/ 1Go!