Pivovarníctvo v meste dokladuje najstaršia správa (1501), mestské výsady (1524), cechové štatúty (1635). Bratia Július a Rudolf, synovia zlatníka Alojza Herritza, ktorý sa do pivovarníckej rodiny Jozefa Boršického priženil (1833), v dvorných traktoch domov č. 6 a 7 na Hornom námestí vybudovali v 60. rokoch 19. storočia rodinný, tzv. Herritzovský pivovar. Dom č. 7 je architektonický unikát so závesnou reťazovou strechou. Pivovar bol po smrti Júliusa zapísaný v obchodnom registri ako Rudolf Herritz – pivovarník (1876). Do prenájmu ho získala spoločnosť Grün et Popper, neskôr Jozef Grün a syn (1892), od roku 1903 Ármin Zsolnai, neskôr Herkules. Počas vojny bol spoločníkom Ján Beňuš, ktorý od Kazimíra Herritza pivovar kúpil (1948). Na základe výmeru Povereníctva potravinárskeho priemyslu (15. 2. 1951) sa vlastníkom pivovaru stal Československý štát.

 

Beer brewing in the town is documented in the earliest evidence (1501), the Town Charter (1524) and the Guild Statutes (1635). Brothers Július and Rudolf, sons of the goldsmith Alojz Herritz who married (1833) into the Boršický family of brewers, built a family brewery known as the Herritz brewery in the courtyards of the houses No. 6 and No. 7 on the Upper Square in the 1860s. The house No. 7 is unique in its design with a suspended cable roof. After the death of Július, the brewery was listed in the Commercial Register as Rudolf Herritz – brewer (1876). It was then rented to Grün et Popper and later to Jozef Grün and son (1892), since 1903 to Ármin Zsolnai and later Herkules. During the war, Ján Beňuš joined as partner and then purchased the brewery from Kazimír Herritz (1948). By decision of the Department of Food Industry (15. 2. 1951), the brewery became the property of the Czechoslovak state.

 

Autor textu: PhDr. Filip Glocko

 

Pred objektom Starého pivovaru sa nachádza budova Dom s visutou strechou označovaná aj ako pivovar, tento objekt  na nám. Štefana Moyzesa 7  je NKP od 18.05.1955