Prechod frontálneho systému spojeného s tlakovou nížou v noci z 20. na 21. októbra 1974 spôsobil intenzívne zrážky, ktoré výrazne zdramatizovali situáciu na rieke Hron. Povodeň v Banskej Bystrici vyvrcholila 22. októbra o 22.00 hod. Výška hladiny Hrona dosiahla 494 cm pri prietoku 560 m3/s, čo bolo na úrovni tisícročnej vody. Podľa prepočtov bol objem povodňovej vlny 185,782 milióna m3, čo je akoby mesto zaliala voda z polovice Oravskej priehrady. Voda zaliala suterény a pivnice domov na dnešnom Štefánikovom nábreží, mosty a cesty, autobusovú stanicu, areál závodu Smrečina a Uhlisko. Pod Pamätníkom SNP až k hotelu Lux vzniklo veľké jazero. Pamiatkou na túto historickú povodeň je objekt Limnigrafickej stanice na ľavom brehu Hrona na Štefánikovom nábreží s vodoznakom na úrovni parapetnej dosky.

 

A weather front followed by a lowpressure system that passed over the region during the night of 20 October 1974 brought heavy rains that resulted in a dramatic situation on the river Hron. In Banská Bystrica, the flood peaked on 22 October at 10:00 p.m., with the water level reaching 494cm and a flow rate of 560m3 per second, equivalent to a 1000-year flood. It was calculated that the volume of the flood wave was 185.782 million cubic meters, which is the same as if the town were flooded by half of the Orava Dam. Water filled the underground floors and cellars of the houses along the riverbank on presentday Štefánikovo nábrežie and inundated bridges, roads, the bus station, the Smrečina wood processing plant and the Uhlisko neighbourhood. A large lake formed between the Slovak National Uprising Memorial and the Lux Hotel. As a reminder of the historic flood, there is a gauging station on the left bank of Hron at Štefánikovo nábrežie, with a high-water mark at the level of its windowsill.

 

Autor textu: PhDr. Roman Hradecký