Pamätná tabuľa pripomína tragické osudy ľudí, odsúdených v zinscenovaných procesoch po roku 1948. Je spomienkou na tých, čo trpeli za svoje presvedčenie, vieru alebo pôvod. Konfederácia politických väzňov nechala tabuľku o rozmeroch 70 x 40 cm vyrobiť z tmavého mramoru. Od roku 2007 však ležala v depozite. Jej inštalovanie bolo povolené po podaní viacerých žiadostí. Dňa 15. 12. 2011 tabuľku slávnostne odhalila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská spolu s predsedom regionálnej organizácie Zväzu protikomunistického odboja Ladislavom Babalom. Podľa Úradu dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu bolo v Československu pre politické trestné činy odsúdených na trest smrti 248 občanov. Desiatky tisíc nevinných bolo väznených, týraných a expedovaných na nútené práce.

 

A commemorative plaque reading “In memory of the political prisoners who were unjustly persecuted, imprisoned and tortured to death in the years 1948–1989 in Banská Bystrica region”

 

honours the tragic lives of the people sentenced in orchestrated trials after 1948. It reminds us of those who suffered for their beliefs, faith or origin. The plaque, made of dark marble and 70x40cm in size, was commissioned by the Confederation of Political Prisoners. However, since 2007 it was kept in storage. Its installation was authorised after several requests. It was revealed on 15 December 2011 by the Minister of Justice Lucia Žitňanská and the President of the regional unit of the Anti-Communist Resistance Association, Ladislav Babala. According to the Office of the Documentation and Investigation of Crimes of Communism, 248 citizens were sentenced to death for political offences in Czechoslovakia. Tens of thousands of innocent people were imprisoned, tortured and sent to perform forced labour.

 

Autor textu: Ing. Mgr. Pavol Katreniak