V dejinách mineralógie zohral významnú úlohu profesor evanjelickej školy v Banskej Bystrici Kristián Andrej Zipser (1783 – 1864), vedec s medzinárodným renomé. Na cestách po Uhorsku sprevádzal mnohé významné osobnosti európskej vedy a umenia, precestoval mnohé náleziská nielen v Uhorsku. Takmer všetky krajiny Európy a Severnej Ameriky boli Zipserovou zásluhou zásobené nerastmi z Uhorska a panovníci ocenili jeho výnimočnosť mnohými vyznamenaniami. Jeho súkromnú mineralogickú zbierku si v roku 1821 prezrel arciknieža František Karol, o rok neskôr uhorský palatín a arciknieža Jozef so svojou manželkou, arcikňažnou Máriou Dorotheou. Dôkazom ich návštevy v Banskej Bystrici je pamätná tabuľa, ktorú Zipser osadil na južnej strane domu na dnešnej Hornej Striebornej, kde býval.

 

Kristián Andrej Zipser (1783–1864), professor at the Lutheran School in Banská Bystrica and a scientist of international repute, played an important role in the history of mineralogy. He accompanied many major European scientists and artists on their journeys in Hungary and visited numerous deposits in Hungary and beyond. Thanks to Zipser’s efforts, almost all European and North American countries were receiving supplies of minerals from Hungary, and their rulers recognized his unique contribution by bestowing a number of honours on him. His private collection of minerals was admired by Archduke Franz Karl of Austria in 1821 and by Archduke Joseph, Palatine of Hungary, and his wife Archduchess Maria Dorothea in the following year. Their visit to Banská Bystrica is marked by a commemorative plaque attached by K. A. Zipser to the south façade of the house in present-day Strieborná street where he lived.

 

Autor textu: PhDr. Filip Glocko