Slobodné kráľovské a banské mestá boli stredobodom záujmu aj cisárskeho dvora vo Viedni. Princovia Jozef, Leopold a vojvoda Albert zavítali do Banskej Bystrice, navštívili Španiu Dolinu, spoznali výrobu zelenej farby (Bergrun), a pozreli si aj spôsob premeny železa na meď pomocou cementačnej vody (Cimentwasser) vytekajúcej z baní. Návšteva prešla banskou chodbou aj na Staré Hory, zúčastnila sa bohoslužby a vrátila sa do Banskej Bystrice. Sprievod potom odcestoval do Banskej Štiavnice. Takmer dvojtýždňová cesta princov do banských miest potvrdila význam aj dôležité postavenie týchto miest v habsburskej monarchii.


The Imperial Court in Vienna showed great interest in the free royal and mining towns. Princes Joseph and Leopold and Duke Albert visited Banská Bystrica (1764) and Špania Dolina, where they learned about the production of green pigment (Berggrün) and observed the method of turning iron into copper with the use of cementation water (Cimentwasser) sourced from the mines. The visitors walked through an underground mining gallery to Staré Hory, where they attended mass, and then returned to Banská Bystrica. The princes and their entourage then travelled on to Banská Štiavnica. Their visit to the mining towns, lasting almost two weeks, confirmed the importance and the privileged position of these towns in the Habsburg monarchy.


Autor textu: PhDr. Filip Glocko