Fasádu domu na Hornej ulici č. 33 vyzdobil Karol Zábrady sgrafitovými obrazmi v štýle socialistického realizmu. Monumentálne figurálne kompozície s tematikou Jar a Jeseň sú umiestnené nad vstupnými portálmi v úrovni druhého a tretieho podlažia domu. Idylická jarná scéna sa odohráva pod korunou rozkvitnutého stromu a zachytáva mladú rodinu s dieťatkom. Výjav s dvomi ženskými postavami, zberajúcimi úrodu z bohato zarodenej jablone, predstavuje jeseň. Výzdobu fasády dopĺňa horizontálny ornamentálny pás štylizovaných kvetov pod štvrtým podlažím a kruhové znaky medzi oknami štvrtého podlažia. Dielo predstavuje jediný zachovaný doklad sgrafitovej výzdoby na fasáde bytového domu v štýle socialistického realizmu.

 

Karol Zábrady decorated the façade of the house No. 33 on Horná street with sgraffito images in the style of socialist realism. Monumental figural compositions representing Spring and Autumn were created above the entrance portals, spanning across the second and the third floors. An idyllic Spring scene playing out under a tree in full blossom depicts a young family with a child. The second scene, with two female figures picking apples from a fruit-laden apple tree, represents Autumn. The façade is also decorated with a horizontal ornamental band of stylized flowers under the fourth floor and with circular symbols between the windows on the fourth floor. The house was built in 1957. Its decoration is the only preserved example of a sgrafito in the style of socialist realism on an apartment house.

 

Autor textu: Mgr. Zuzana Leškanič Majlingová