Študoval na gymnáziu v Levoči a Banskej Bystrici, v teologickom seminári a Pázmáneu vo Viedni. Pôsobil ako kaplán v Banskej Bystrici, mestský kapelník, regenschori a učiteľ hudby v Kremnici. V rokoch 1881 až 1921 účinkoval ako evanjelický kantor v rumunskom meste Sibiň. S veľkým zborom a orchestrom tu uvádzal významné diela európskych skladateľov hudobného klasicizmu a romantizmu. Bol prvým veľkým slovenským národným skladateľom. Okrem piesní, zborov, komorných, kantátových a cirkevných skladieb vytvoril prvú slovenskú operu Kováč Wieland (premiéra v SND Bratislava, 1926). Od roku 1928 žil v Bratislave. Univerzita Komenského mu udelila čestný titul doktor honoris causa. Od roku 1992 nesie jeho meno Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

 

Ján Levoslav Bella studied at grammar schools in Levoča and Banská Bystrica, at the Theological Seminary and at the Pazmaneum in Vienna. He worked as a chaplain in Banská Bystrica and as a municipal bandmaster, choirmaster and music teacher in Kremnica. From 1881 to 1921 he worked as a singer and organist for the Lutheran community in the Romanian town of Sibiu. He presented the works of the major European composers from the periods of Classicism and Romanticism with the town’s large choir and orchestra. He was the first great Slovak national composer. He composed songs, choir and chamber music, cantatas and church music, as well as the first Slovak opera – Kováč Wieland (Wieland the Blacksmith) (premiered at the Slovak National Theatre in Bratislava in 1926). Since 1928, he lived in Bratislava. He received the honorary title of doctor honoris causa from the Comenius University in Bratislava. Since 1992, Ján Levoslav Bella Music Academy in Banská Bystrica bears his name.

 

Autor textu: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.