Najvýznamnejšou a najdôležitejšou súčasťou športového diania v Banskej Bystrici v 30. rokoch minulého storočia boli skokanské súťaže. Organizátorom súťaží bol SKI klub, ktorý bol založený 16. 12. 1929 ako posledný spomedzi ostatných banskobystrických spolkov s lyžiarskymi odbormi, pričom hneď od svojho začiatku tvoril najdôležitejšiu, najvýznamnejšiu a najúspešnejšiu časť banskobystrického lyžovania. Skokanský mostík gen. M. R. Štefánika sa nachádzal v Banskej Bystrici – časť Srnková. Po odsúhlasení stavby mestskou radou táto poskytla SKI klubu zadarmo pozemok a stavebné drevo. Mostík projektoval a realizoval Ing. Ladislav Reiss. Hrubá stavba bola dokončená k 1. decembru 1932. Mostík bol slávnostne otvorený 29. januára 1933 za účasti 4 000 divákov. V lete toho istého roku prešiel rekonštrukciou, v rámci ktorej bol prudký nájazd mostíka zmiernený do plynulého oblúka. Po tejto rekonštrukcii sa so svojimi parametrami stal najlepším a najmodernejším skokanským mostíkom v ČSR. K najväčším a najvýznamnejším lyžiarskym pretekom na Mostíku gen. M. R. Štefánika patrili v tomto období X. lyžiarske majstrovstvá Česko-Slovenskej republiky v roku 1934, VIII. lyžiarske preteky Česko-Slovenskej obce sokolskej a Medzinárodné exhibičné preteky v roku 1935, VI. celoštátny prebor v lyžovaní Klubu česko-slovenských turistov v roku 1936, II. svetové zimné hry židovskej mládeže Makabi v roku 1936, ktoré boli v tomto roku po Zimných olympijských hrách v Garmisch-Partenkirchene najväčším podujatím zimných športov v Európe, a XIII. Majstrovstvá Česko-Slovenskej republiky v jazde na lyžiach v roku 1937. Najväčšiu návštevu zažil mostík na Medzinárodných exhibičných pretekoch 18. februára 1935, ktoré si nenechalo ujsť vyše 10 000 divákov! Pripomíname, že v roku 1940 mala Banská Bystrica 13 045 obyvateľov. V tom čase boli pre divákov skoky na lyžiach mimoriadne atraktívne, veď vidieť niekoho skočiť na lyžiach skoky dlhé 40 až 60 metrov, to si v očiach vtedajších divákov vyžadovalo obrovskú dávku odvahy. Okrem tohto mostíka sa v okolí Banskej Bystrice nachádzali skokanské mostíky na Jamke za Urpínom a v Laskomeri, kde boli vybudované prírodné a umelé mostíky. Na preteky sem rovnako chodili tisícové návštevy, aj keď vyše desaťtisícová divácka kulisa na lyžiarskych pretekoch v Banskej Bystrici sa už nikdy nezopakovala. Na záver vám atmosféru záujmu o preteky priblížime úryvkom z dobovej tlače: „V ten deň (t. j. v deň pretekov v skoku prostom) žila Bystrica v nesmiernom a neopísateľnom vzrušení od samotného rána. Kde aká komuni- kačná tepna, vyúsťujúca do Bystrice, či hradská, či železnica a či už i tie drobné chodníky a chodníčky vidieckeho ľudu, všetko len sa tak černelo ľuďmi, ponáhľajúcimi sa k slávnostnému závodu v skoku na lyžiach. Vlaky od Zvo- lena i od Brezna, autá i autobusy, cyklisti, vozy, davy ľudí idúcich pešo, ľudia z mesta, z dedín, blízkeho i ďalekého okolia, z celého Slovenska, ba i z celej republiky, ľudia mladí i starí, ženy, muži, deti, to všetko malo jeden cieľ: Štefánikov most! A keď sa tie prúdy ľudí zliali v jedno more na pláni pod mostíkom, nad ním i vedľa nájazdu, bol to pohľad, aký sa dá vidieť len málokedy v živote!“ SKI klub od samého začiatku sústredil vo svojich radoch vynikajúcich a zapálených funkcionárov, ktorí dokázali organizovať kvalitné vrcholové podujatia nielen na celoštátnej úrovni, ale aj v medzinárodnom meradle. Aj vďaka tomu spravili z Banskej Bystrice lyžiarske centrum, ktoré malo renomé v celej Európe, čo nemalou mierou prispelo k tomu, že Banskú Bystricu prirovnávali k alpským lyžiarskym strediskám.