Pamätná tabuľa s textom „Na pamiatku nespravodlivo prenasledovaných, väznených a umučených politických väzňov v rokoch 1948 – 1989 v Banskobystrickom kraji“ symbolicky pripomína utrpenie ľudí odsúdených v zinscenovaných procesoch počas komunizmu. Je spomienkou na tých, ktorí nespravodlivo trpeli za presvedčenie alebo vieru. Konfederácia politických väzňov nechala tabuľu vyrobiť v roku 2007 z tmavého mramoru o rozmeroch 70 x 40 cm. Dlhší čas ležala v depozite. Žiadosti po konzultáciách na rôznych úrovniach riadenia rezortu spravodlivosti sa vyhovelo až v roku 2011. Dňa 15. 12. 2011 bola pamätná tabuľa slávnostne odhalená za prítomnosti vtedajšej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej a predsedu regionálnej organizácie Zväzu protikomunistického odboja Ladislava Babalu. Podľa Úradu dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu bolo v Československej socialistickej republike odsúdených na trest smrti pre politické trestné činy 248 občanov. Do väzenia bolo z politických dôvodov odsúdených vyše 205 000 ľudí, z nich asi 4 500 zomrelo počas výkonu trestu. Do táborov nútených prác bolo bez súdu zaradených asi 20 000 a do Pomocných technických práporov z politických dôvodov asi 22 000 ľudí.