Leží v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Je neodmysliteľnou súčasťou panorámy Banskej Bystrice. Jeho nadmorská výška je 510 m. Nachádza sa blízko centra na ľavom brehu rieky Hron a je viditeľný z mnohých častí mesta. Z východnej strany susedí s časťou Uhlisko, zo severu s centrom mesta a zo západu s Radvaňou. Na východnej strane kopca je Kalvária zo 17. storočia so zastaveniami krížovej cesty zobrazujúcej výjavy z utrpenia a smrti Ježiša Krista. Úbočím Urpína vedie železničná trať Zvolen – Vrútky. Od vlakovej zastávky Banská Bystrica – Mesto, tzv. Malej stanice, vedie na vrch serpentínový chodník. Prvýkrát sa Urpín spomína v listine kráľa Ladislava IV. z 25. 3. 1287. Voľakedy na ňom existovala obec. Jej presné miesto sa zatiaľ nedá určiť. O jej existencii svedčia zachované písomnosti. Predpokladá sa, že jej obyvatelia sa zaoberali pastierstvom, chovom oviec alebo dobytka, možno aj uhliarstvom. V súčasnosti sú na Urpíne dve chránené územia: Urpínska aleja a Urpínska lesostep s chránenými stromami, výskytom vzácnych druhov rastlín aj živočíchov.