Lipy sú majestátne voňavé stromy, v kultúrnej krajine často vysádzané ako pamätné a rodové stromy. Ich vek a úctyhodné rozmery sú zrkadlom ubehnutého času a prostriedkom, aby sme si prostredníctvom nich pripomínali významné udalosti a osobnosti uplynulých období. K európskym druhom patrí lipa malolistá (Tilia cordata) a lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos). Na našom území sa prirodzene vyskytujú v zmiešaných listnatých lesoch alebo vysadené v parkoch, alejách, na pamätných miestach a v záhradách. Sú to príbuzné dreviny, ktoré sa medzi sebou krížia. Vzájomne ich môžeme od seba odlíšiť na základe rozdielnej doby kvitnutia a podľa špeciálnych znakov na listoch a plodoch. Aj so životom básnika Andreja Sládkoviča sú späté tri lipy, ktoré mapujú jeho pôsobenie v našom regióne a sprevádzajú ho aj na mieste jeho posledného odpočinku. Dve z nich – hrochotská lipa malolistá pri evanjelickom kostole v Hrochoti a Sládkovičova lipa veľkolistá na evanjelickom cintoríne v Radvani – boli zaradené do kategórie „Chránený strom“. Tretia lipa veľkolistá rastie v dvornom trakte Evanjelického a. v. farského úradu v Radvani. Bola zasadená na farskom dvore, keď tu v rokoch 1847 až 1872 Andrej Sládkovič pôsobil. Do dnešných čias sa práve táto zachovala ako statný strom, tak trochu ukrytý pred zrakom verejnosti. Lipa rastie na pomerne obmedzenom priestore – medzi stenou evanjelickej fary, jej priľahlými budovami a susediacim nákupným centrom. Vo výške 130 cm dosahuje obvod kmeňa 412 cm. V minulosti bol strom poškodený a následne ošetrený odstránením hlavného nosného konára aj konárov v dolnej časti kmeňa. Žiaľ, dokumentácia o zásahu sa nezachovala. V súčasnosti je rezná, pravdepodobne aj ošetrená rana zakrytá drevenou platňou. Po jej šikmej ploche steká dažďová voda na kmeň a spôsobuje premokanie kôry stromu. Strom by v súčasnosti potreboval odborné posúdenie stavu, a následne aj ošetrenie. V roku 2012 bola lipa pri evanjelickej fare zapísaná do Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica. Iste jej to miesto prináleží, pretože je svedkom histórie Radvane aj života Andreja Sládkoviča. Veríme, že to bude prínosom a zachová sa pre budúce generácie Bystričanov. Lipa veľkolistá je stromom s mohutnou hustou, nie veľmi širokou korunou. Kôra je tmavosivá až sivohnedá, nie hrubo ani hlboko ryhovaná. Listy sú srdcovitého tvaru, skoro také dlhé ako široké. Na okraji sú vrúbkovane pílkovité. Na spodnej strane listu sa v pazuchách žiliek nachádzajú chumáčiky belavo sfarbených chlpov. Kvety sú zoskupené do vrcholíkového súkvetia v počte dva až šesť. Plodom je plstnatý oriešok s vystupujúcimi rebrami. Lipa veľkolistá kvitne o dva až tri týždne skôr ako lipa malolistá. Lipy sú významnými drevinami využívanými vo farmácii, včelárstve a rezbárstve. Pochádzajú z obdobia vzdialeného viac ako dvadsať miliónov rokov. Možno práve preto sa stali národnými symbolmi a ľudia si ich veľmi ctili. Veríme, že si ich aj naďalej ctiť budú.