Prameň sa nachádza v lokalite Štiavničky medzi areálom plážového kúpaliska a krytou plavárňou asi 100 m vľavo od Tajovského potoka na pozemku vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi. Voda je prírodná, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická. Jej mikrobio-lógia, biológia, príp. nezávadnosť sa vyšetruje sporadicky. Prameň je zahrnutý v Pláne zdravia mesta Banská Bystrica. Prvýkrát sa spomína v r. 1663. V správe miestodržiteľa rady z r. 1768 sa uvádza, že kyslá voda sa môže piť len čerstvá a nedá sa skladovať kvôli vysokému obsahu kysličníka uhličitého. V r. 1997 a 2011 boli na medokýši zrealizované rekonštrukčné práce. Mesto v partnerstve s Občianskou cyk-loiniciatívou Banská Bystrica uspelo v grantovom programe „Pohoda za mestom“ vyhlásenom Nadáciou Ekopolis s projektom „Bystričania, obnovme si Medokýš!“. Nová zelená oddychová zóna sa stala verejnosti trvalo dostupnou oázou pokoja, duševného relaxu a oddychu.