Narodil sa 1. 3. 1926 v Starej Hute s ťažkým poškodením zraku a s absolútnym sluchom. Navštevoval školu pre zrakovo postihnutých v Levoči, Konzervatórium v Bratislave a Dejlov ústav v Prahe. Dvadsať šesť rokov pôsobil ako učiteľ hry na akordeóne v Základnej umeleckej škole v Banskej Bystrici. Viedol školský komorný orchester, pre ktorý komponoval príležitostné skladby. Popri tom spieval v učiteľskom spevokole Hron. Do predčasného dôchodku odišiel nielen zo zdravotných dôvodov, ale aj pod tlakom totalitného režimu, ktorému nebolo po chuti, že ako učiteľ hrával v kostoloch. Organovaniu v Kostole sv. Alžbety, radvanskom chráme Narodenia Panny Márie a v Katedrále sv. Františka Xaverského venoval 40 rokov života. Dvanásť rokov viedol katedrálny spevácky zbor ako dirigent. Popri tejto činnosti komponoval sakrálne diela, ktoré inklinovali k Schneiderovmu aj Dvořákovmu štýlu. Niektoré skladby boli zaradené do Liturgického spevníka, ktorý sa používa pri bohoslužbách. Časť Sakáčo-vej tvorby vyšla tlačou v hudobnom vydavateľstve Allegro. Vďaka perfektnému sluchu, spoľahlivosti, trpezlivosti i vynikajúcim ľudským vlastnostiam bol aj vyhľadávaným ladičom. Pri tejto práci mu bola jeho očami manželka, ktorá však zomrela o niekoľko rokov skôr ako on. Pochovaný je na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici.