Vrt hlboký až 55 m je situovaný v severnej časti mesta, lokalita Horné Záhrady, cca 100 m vpravo od miestnej komunikácie Rudlová - Stará nemocnica v údolí Rudlovského potoka. Minerálna voda vyteká z rúrky a voľne odteká do potoka. Svojím zložením je síranovo-hydro-uhličitanová, vápena-to-horečnatá, uhličitá so zvýšeným obsahom kyseliny kremičitej, studená, hypotonická. Používa sa na pitné účely. Jej mikrobiológia, biológia, príp. nezávadnosť sa vyšetruje sporadicky. Prameň je zahrnutý v Pláne zdravia mesta Banská Bystrica. Okolie vrtu bolo naposledy upravené v súvislosti s výstavbou severného obchvatu v r. 2011. Prameň je trvalo verejnosti dostupný.