V nemeckej Jene v rokoch 1828 až 1829 študoval teológiu, roku 1832 bol v Banskej Bystrici zvolený za evanjelického farára. Popri pastoračnej činnosti sa venoval aj literárnej tvorbe. V rokoch 1836 až 1838 vydával literárny časopis Hronka. Po uzákonení spisovnej slovenčiny sa zapojil do dominujúceho literárneho prúdu a vytvoril hymnickú pieseň Kto za pravdu horí (1846). Revolučné roky 1848 až 1849 prežíval veľmi intenzívne, ako člen slovenskej delegácie sa dostal k cisárovi. Následne odišiel do Viedne, kde pôsobil na ev. teologickej fakulte. V roku 1863 bol zvolený za podpredsedu Matice slovenskej. Na jeho počesť bola na budove evanjelickej fary v Lazovnej ulici umiestnená pamätná tabuľa s reliéfom, pomenovaná ulica aj gymnázium. V roku 2005 bolo odhalené súsošie Moyses – Kuzmány. V meste pôsobí združenie evanjelickej inteligencie pod názvom Jednota Karola Kuzmányho.


Karol Kuzmány studied theology in Jena, Germany (1828–1829), and became the Lutheran pastor in Banská Bystrica in 1832. Apart from his pastoral duties, he also dedicated his time to writing. He published Hronka, a literary magazine, from 1836 to 1838. Following the codification of the Slovak language he joined the dominant literary movement and wrote his hymn Kto za pravdu horí (Ardent for the Truth, 1846). He was very active during the years of revolution 1848/49 and was a member of the Slovak delegation to the Emperor. He later moved to Vienna, where he worked at the Lutheran Theological Faculty. In 1863, he was elected the VicePresident of Matica slovenská (a cultural and scientific institution). A commemorative plaque with his relief was installed on the building of the Lutheran Parish Office on Lazovná street and a grammar school and a street are named after him. In 2005, a sculpture of Štefan Moyses and Karol Kuzmány was revealed in Banská Bystrica. An association of Lutheran intellectuals, the Karol Kuzmány Association, was established in the town.


Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová