Jeho rodina sa roku 1942 presťahovala do Banskej Bystrice. Študoval na gymnáziu v Leviciach a na strojníc-kych priemyslovkách v Banskej Bystrici a vo Zvolene. V roku 1954 začal štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, ale z vážnych zdravotných dôvodov ho neukončil. Do roku 1956 sa liečil na Prednej Hore, potom sa natrvalo usadil v Banskej Bystrici. Tu prešiel niekoľkými pracovnými pozíciami ako metodik Domu osvety, drama-turg Krajského bábkového divadla, režisér štúdia čsl. rozhlasu, redaktor denníka Smer (1964 – 69) a štúdia čsl. rozhlasu (1969 – 74). Od roku 1974 bol metodikom Okresného osvetového strediska, roku 1980 odišiel do inva-lidného dôchodku. Knižne debutoval roku 1960 básnickou zbierkou Zem pod nohami, ktorou získal významnú cenu v celoslovenskej literárnej súťaži. Súčasťou zbierky bola i poéma Moje mesto, ktorou citlivo vzdal hold ľuďom a životu v Banskej Bystrici. Nasledovali ďalšie zbierky - Obrana stavebnice (1963), Rozmery (1964), Návra-ty, O modrej labuti (1966). Jednoznačne patril k výrazným predstaviteľom slovenskej poézie, bol členom Zväzu slovenských spisovateľov a popredným predstaviteľom jej stredoslovenskej odbočky. V období po roku 1970 dostal zákaz verejnej publikačnej činnosti. Až neskôr sa prihlásil novými zbierkami Písanie do snehu, Zemnica (obe 1978), Rodinná pošta (1980) a Pod slnkom (1986). Jeho občiansky zameraná reflexívna poézia vyšla vo výberoch Básne, Písanie do času a Postoj (všetky 1984). Okrem poézie sa venoval aj tvorbe pre deti – O drobinkovi, najmenšom kráľovi na svete (1966), Paneláci – dobrí vtáci (1985), napísal bábkovú hru Gašparko a strašní lúpežníci (1971). Svoju pozornosť upriamil aj na roz-hlasové hry pre dospelých, autorsky participoval na tvorbe scenára filmu Juraja Jakubiska Postav dom, zasaď strom (1979). Venoval sa prekladateľskej činnosti a publicistike. Patril k výrazným predstaviteľom modernej slovenskej poézie v druhej polovici 20. storočia. Pochovaný je na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici. Meno básnika nesie Verejná knižnica Mikuláša Ková-ča, Gymnázium Mikuláša Kováča, festival Literárna Banská Bystrica (s podnázvom venovaná pamiatke Mikuláša Kováča), literárna súťaž Kováčova Bystrica.