Za vojenského veliteľa Slovenského národného povstania vymenoval prezident Eduard Beneš plk. Jána Goliana 23. marca 1944. Po vstupe nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenska vydal Golian 29. augusta 1944 rozkaz na ozbrojený odpor armády a začiatok povstania. Povstaleckej armáde velil už ako brigádny generál na základe rozhodnutia SNR až do 7. októbra 1944. Po obsadení Banskej Bystrice fašistami 27. októbra 1944 ustúpil na Donovaly spolu so štábom 1. Československej armády na Slovensku. S generálom Viestom ho 3. novembra 1944 zajalo Einsatzkomando 14 v Pohronskom Bukovci. Za doteraz neobjasnených okolností zomrel na jar v roku 1945 v Nemecku.


Colonel Ján Golian was appointed the military commander of the Slovak National Uprising by the Czechoslovak president Edvard Beneš on 23 March 1944. After the German invasion of Slovakia, Ján Golian issued the order to begin armed resistance and start the uprising. He led the resistance army in the rank of Brigadier General, following a decision by the Slovak National Council, and remained in command until 7 October 1944. After Banská Bystrica was seized by the Germans on 27 October 1944, he retreated to Donovaly with the Staff of the 1st Czechoslovak Army in Slovakia. Ján Golian was taken prisoner by Einsatzkommando 14 on 3 November 1944 in Pohronský Bukovec, together with General Rudolf Viest. He died in the spring of 1945 in Germany under circumstances that remain unclear.


Autor textu: PhDr. Roman Hradecký