Patrí do zakladateľskej generácie slovenskej národnej hudby prelomu 19. a 20. storočia. Ako učiteľ evanjelických škôl a súčasne kantor pôsobil postupne v Piliši pri Budapešti, Ostrej Lúke, Zvolenskej (Veľkej) Slatine a v srbskej obci Padina, od roku 1906 v rodnom meste. Bol dirigentom spevokokolov a komorných súborov. Študoval, zbieral a spracovával ľudové piesne (1000 slovenských ľudových piesní pre spev a klavír). Kompozične sa venoval piesňovej, zborovej, komornej, kantátovej a orchestrálnej tvorbe. Jeho vrcholným dielom je opera Detvan podľa básne A. Sládkoviča, ktorá mala premiéru v Slovenskom národnom divadle v roku 1928. Jeho diela sa uvádzali na Slovenských koncertoch v Prahe, ale aj v Bratislave, Martine a mnohých ďalších miestach doma aj v zahraničí.


Viliam Figuš-Bystrý belongs to a generation of the founders of Slovak national music at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. He worked as a Lutheran schol teacher and as a singer and organist in Pilis near Budapest, in Ostrá Lúka, Zvolenská (Veľká) Slatina, in the Serbian village of Padina and, since 1906, in his native town. He also conducted choirs and chamber orchestras. He studied, collected and arranged folk songs (1000 slovenských ľudových piesní pre spev a klavír – 1000 Slovak Sing Along Folk Songs for the Piano). He composed songs, choir and chamber music, cantatas and orchestral pieces. His opera Detvan (Man from Detva) based on the poem by Andrej Sládkovič is his major work. It premiered at the Slovak National Theatre in 1928. His works were played at the Slovak Concerts in Prague, as well as in Bratislava, Martin and numerous other places nationally and internationally.


Autor textu: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.