Profesiou bol technik, ale popri práci v Banskej Bystrici časom nadviazal na rodinnú tradíciu slávneho bábkarského rodu Anderlovcov z Radvane. Rodinná tradícia sa po ideologickom zásahu v päťdesiatych rokoch prerušila, ale Anton v nej našiel záľubu. Ochraňoval tradičné hry, bábky a rekvizity. Po roku 1989 začal čoraz častejšie hrávať nielen doma, ale aj v zahraničí. Od roku 1991 vystupuje už ako profesionálny umelec. V deväťdesiatych rokoch patril medzi najvýraznejšie osobnosti európskeho ľudového bábkarstva, najmä s tradičným repertoárom – Don Šajn, Doktor Faust, Herkules a i. V roku 1999 založil Tradičné divadlo Antona Anderleho. Zbieral artefakty z bábkového divadla; jeho unikátna zbierka obsahuje do 1000 exemplárov. Ako predstaviteľ tradičného bábkarstva získal množstvo ocenení. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

 

Although a technician by profession, Anton Anderle picked up the family tradition of several generations of the Anderles, puppeteers from Radvaň, while working in Banská Bystrica. This tradition had been interrupted in the 1950s after an ideologically-motivated intervention but Anton felt the attraction. He conserved historical plays, puppets and props. After 1989, he performed more and more often at home and abroad, becoming a Professional artist in 1991. He was one of the leading European folk puppeteers, especially with his traditional repertoire – Don Šajn, Doctor Faust, Hercules and other In 1999, he founded the Anton Anderle’s Traditional Theatre. He collected puppet theatre artefacts and his unique collection consists of almost 1000 items. He received a number of awards for his achievements in the field of traditional puppeteering. He is buried in the Lutheran Cemetery in Banská Bystrica.

 

Autor textu: PaedDr. Jana Borguľová