V rokoch 1959–1963 vyštudoval strojnícku priemyslovku vo Zvolene. Roku 1967 nastúpil ako nástrojár - špecialista a neskôr ako vedúci zásobovacieho oddelenia v Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správe v Banskej Bystrici. Pochádzal zo slávnej bábkarskej rodiny Anderlovcov z Radvane. Zakladateľkou rodinnej tradície bola jeho sta-rá mama Eva, rod. Kouřilová, ďalšiu generáciu predstavoval jeho otec Bohuslav a strýko Jaroslav, ktorí samostatne hrávali divadlo od roku 1929. Rodinná tradícia sa po ideologickom zásahu v päťdesiatych rokoch prerušila, ale Anton v nej našiel záľubu. Ochraňoval tradičné hry, bábky a rekvizity. Po roku 1989 začal čoraz častejšie hrávať nielen doma, ale aj v zahraničí, od roku 1991 ako profesionálny umelec. V deväťdesiatych rokoch patril medzi najvýraznejšie osobnosti európskeho ľudového bábkarstva, najmä s tradičným repertoárom – Don Šajn, Doktor Faust, Herkules a i. Oživil podobu figliara Gašparka. Zorganizoval alebo sa zúčastnil na viac ako 120 významných bábkarských akciách a festivaloch v 20 európskych štátoch a v Kanade. V roku 1999 založil Tradičné divadlo Antona Anderleho. Od roku 1968 zbieral artefakty z bábkového divadla, jeho unikátna zbierka obsahuje do 1 000 exemplárov rôzneho veku a pôvodu a je jedinečným dokumentom etapy kočovného bábkového divadla. Pripravil cca 20 samostatných výstav svojej zbierky doma i v zahraničí. Ako predstaviteľ tradičného bábkarstva získal množstvo ocenení - Rad zlomenej závory (1993), Zlatá marione-ta (1996), Najlepšie tradičné bábkové divadlo (2001), Cena za animáciu a za udržiavanie tradície (2002). Okrem toho veľa ďalších cien na bábkarských festivaloch. Bol členom medzinárodnej bábkarskej organizácie UNIMA. Pochovaný je na ev. cintoríne v Banskej Bystrici.