V piatok 12. septembra 2003 navštívil Banskú Bystricu po prvý raz v histórii pápež. Omšu zo sviatku Mena Panny Márie slúžil Ján Pavol II. priamo na historickom námestí. V príhovore pripomenul rodičom, aby vychovávali deti k správnej slobode a veriacich vyzval dať priestor Bohu. Ťažko chorý Svätý Otec prenechal čítanie kázne kardinálovi Jozefovi Tomkovi. Nadšenie prítomných zástupov bolo obrovské. Okrem predstaviteľov katolíckej a ďalších cirkví pozdravili pápeža aj zástupcovia štátnej správy a samosprávy na čele s primátorom Jánom Králikom. Iniciátorom návštevy bol biskup Rudolf Baláž a organizátorom dekan Jaroslav Pecha. Jedinečnú udalosť pripomína tabuľa umiestnená v roku 2004 na budove Vyššieho územného celku na Nám. SNP č. 23 s textom: „Na tomto mieste slúžil sv. omšu pre stotisíc zhromaždených veriacich pápež Ján Pavol II. dňa 12. septembra 2003 počas svojej návštevy Slovenska a Banskobystrickej diecézy.“


Friday the 12 September 2003 is the date of the historically first papal visit to Banská Bystrica. Pope John Paul II celebrated mass on the Feast of the Holy Name of Mary in the main square. In his homily he reminded parents to teach their children about true freedom and called on the faithful to find place for God. Due to his ill health, the Holy Father asked Cardinal Jozef Tomko to read the homily. The attending masses were overjoyed. The Pope was greeted by dignitaries of the Catholic Church and other Churches, as well as by state and local government representatives led by Mayor Ján Králik. The visit took place upon the initiative of Bishop Rudolf Baláž and was organized by Dean Jaroslav Pecha. This unique event is commemorated with a plaque installed in 2004 on the seat of the Regional Government on Námestie SNP 23 and reading: “On 12 September 2003 on this place Pope John Paul II celebrated a solemn mass in the presence of one hundred thousand believers during his visit to Slovakia and the diocese of Banská Bystrica.”


Autor textu: Ing. Mgr. Pavol Katreniak