Výnimočnú osobnosť pápeža Jána Pavla II., ktorý viedol katolícku cirkev v rokoch 1978 – 2005, pripomína pred objektom na Kapitulskej ul. 21 socha tohto v poradí 264. pontifika. V r. 2004, pri príležitosti prvého výročia jeho návštevy v našom meste, bola nainštalovaná pred vchodom do „Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II“. Autormi trištvrťovej postavy odliatej z bronzu sú Rajmund Lauro a Peter Sulík. Žulový podstavec a nápis doplnil architekt Jozef Frtús. Ján Pavol II., vlastným menom Karol Wojtyła, sa narodil 18. 5. 1920 v poľských Wadowiciach. Bol prvým Netalianom od r. 1522 a vôbec prvým Slovanom na Petrovom stolci. Podpísal mnoho dôležitých dokumentov, ktoré zásadne ovplyvnili vývoj katolíckej cirkvi. Verejne sa ospravedlnil za prenasledovanie Galilea Galileiho, za mlčanie cirkvi počas holokaustu, či za štvrtú križiacku výpravu v r. 1204. Dbal na dobré vzťahy s inými náboženstvami. Osobnou charizmou priťahoval obrovské zástupy ľudí. Počas svojho v dejinách tretieho najdlhšieho pontifikátu absolvoval 104 zahraničných ciest. V rámci nich navštívil 129 krajín. Na Slovensko zavítal trikrát. Pokiaľ sa týka vnútrocirkevných doktrín, je považovaný za konzervatívca. Zomrel 2. 4. 2005 vo Vatikáne. Jeho nástupca Benedikt XVI. ho v r. 2011 vyhlásil za blahoslaveného. Sviatok Jána Pavla II. v kalendári pripadá na 22. október.