V obci Majer bola zriadená počas 1. svetovej vojny jedna z najväčších vojenských nemocníc Rakúsko-uhorskej armády s počtom 5 000- 6 000 pacientov. Pri nemocnici bol zriadený regulovaný a udržiavaný cintorín pre vyše tisíctristo zosnulých. Po-mník legionárov má s týmto cintorínom spoločné iba svoje umiestnenie a po likvidovaní nemocničného cintorína pomáha identifikovať aj jeho zaniknuté miesto. Pomník je symbolický – neoznačuje hroby vojakov. Podľa mien a upresnení hodností sa jedná o neznáme a známe obete z jednotiek legionárov z Talianska, ktorým postavili tento pomník legionári českého pluku, konajúci službu v Banskej Bystrici v roku 1919. Pomník z travertínu je jednopohľadový, hlavným symbolom je mnohocípa, vo dvoch rovinách zobrazená hviezda, v jej strede nápis: „A my vždy cítili, že vytrvať je krásne...“. Pred ňou stojí podstavec s legionárskou prilbou s reliéfom dvojchvostého leva. Na ružovej mramorovej tabuli podstavca sa nachádza text: 48 čs. neznámých vojínů Četař Anton František četař Pejzar, pěší pluk 35 desátník Černý, „Foligno“ svobodník Lažansky vojín Štrunc Jozef Vojín leg. Marek Jan, pěší pluk 34 Strelec Jana Čapka Vojín leg. Salát František, pěší pluk 39 „Výzvědný gen. Grazianiho Vojín Abraham Jan, čs. pěšího pluku Vojín Frejtnal František, žen. setn. 2/48 Vojín Jaroš Juro, pěší pluk 71 Vojín Štěpán Karel, čs. pěšího pluku Vojín Tuma Jaroslav, pěší pluk 8 „Slezský“ Z ľavej strany pomníka je pridaný nízky kamenný hranol s nápisom: Nadporučík P.PL. 7. VÁCLAV LAJTOCH 1895–1923 Generál Štefánik založil Československý zbor v Taliansku 13. augusta 1918, jeho súčasťou bol aj peší pluk 35 – Foligno.