Prvá moderná budova, ktorej výstavba narušila celistvosť stredovekého mestského hradu, vznikla na mieste zbúranej časti hradieb. Bola postavená na základe súťažného návrhu oceneného druhou cenou. Horizontála štvorpodlažnej budovy (3 nadzemné podlažia a suterén) sa stala zároveň určujúcou budovou novej ulice pod cintorínom. Prostá dispozícia (chodba smerom k ulici, vnútorný trakt s učebňami na strane dvora) je obohatená vo vnútornom priestore i v kompozícii hmoty budovy o ústredné schodisko so vstupom z konvexného nárožia. Priestorové riešenie schodiska v tvare stúpajúceho trojuholníka umožňuje sledovať cez presklenú stenu archi-tektonickú krásu hradného areálu.