Autorom budovy je významný slovenský architekt Emil Belluš, ktorý prežil svoju mladosť v Banskej Bystrici a neskôr obohatil jej architektúru viacerými budovami a výsledkami súťažných projektov. Exponovanú nárožnú novostavbu sporiteľne projektoval na mieste asanovanej historickej budovy, rešpektujúc jej hmotu a tvar - po-dobne ako v prípade bratislavskej radnice. Budova sporiteľne v tvare L má rovnocenne vytvorené hlavné prieče-lia smerom k obidvom historickým námestiam. Zvýšené prízemie s vertikálnymi tvarmi okien je obložené traver-tínovým obkladom, nárožie zvýraznené kamenným reliéfom podľa návrhu Martina Benku, múry horných podlaží sú omietnuté s obnaženými kamennými osteniami okien. Vstup je situovaný na ľavej strane budovy od strany Námestia Štefana Moysesa, v tejto osi sa nachádzajú v interiéri komunikačné priestory a schodisko. Pôvodne pre účely bankovej prevádzky bola určená iba prízemná banková hala, horné dve podlažia slúžili bytom. Pri rekon-štrukcii bola zriadená ďalšia banková dvorana aj na prvom poschodí, druhé poschodie, ako aj podkrovie boli upravené pre bytové účely.