Pre výstavbu nového štátneho gymnázia bol vybraný pozemok pri mestskom parku. Po jeho dokončení v roku 1914 v ňom umiestnili vojenský lazaret. Po roku 1918 tu začalo svoju činnosť prvé štátne gymnázium s vyučova-cím jazykom slovenským, kde v duchu demokratického Československa pokračovali spoločne v štúdiu študenti predchádzajúcich rôznych náboženských škôl a gymnázií. V roku 1919 bola dokončená aj jej internátna časť. Budova je vo svojom exteriéri i vnútorných priestoroch riešená veľkoryso, jej architektonický výraz je zmesou romantickej monumentality a secesných dekoratívnych prvkov. Jej hlavnou pôdorysnou osnovou je tvar U. Troj-podlažná budova je dvojtraktová - hlavná chodba prebieha paralelne s hlavným priečelím budovy, avšak v južnej časti sa triedy otvárajú z nej na východnú, kým v severnej časti na západnú stranu. Hlavný vstup s monumentál-nym kamenným ostením vedie k strednému hlavnému schodisku, na treťom podlaží sa nachádza slávnostná aula s galériou a výklenkami vo vyvýšenej strednej časti budovy. Bývalá telocvičňa v ľavom zadnom krídle slúži dnes ako veľká poslucháreň. Dnes patrí budova Ekonomickej fakulte UMB a je prepojená s novostavbou vo dvore.