Pôvodne na tomto mieste mal stáť Psychiatrický pavilón, vyprojektovaný architektom Bellušom v r.1938 (ne-bol realizovaný). Belluš v tej dobe pracoval aj na regulačnom pláne mesta, kde projektovanú budovu umiestnil na pohľadovú os cesty medzi plánovanou novou železničnou stanicou a nemocničným areálom – mestskej triedy novej obytnej štvrte. Po vojne postavený, vtedy Chirurgický pavilón, stojí na jeho mieste. Dodnes nie je stoper-centne potvrdené, že autorom budovy je inžinier Václav Houdek, ale je to viac ako pravdepodobné. Dnešná budova SÚSCCH má päť nadzemných a jedno podzemné podlažie, ktoré dostáva svetlo z anglických dvorčekov pred budovou. Dispozícia budovy je prostá - je komponovaná do tvaru T - predné krídlo, orientované na juhovýchod, má dva trakty - v prednom sú izby pacientov, zadný trakt tvoria chodby a vybavenosť (v prízemí sú lekárske ambulancie). V kratšom zadnom krídle sú umiestnené operačné sály, lekárske pracovne a inšpekčné izby, röntgen, laboratóriá. Pozoruhodnými architektonickými prvkami neskorofunkcionalistickej budovy sú jej ukončenia na oboch stra-nách polkruhovými krytými terasami pre pobyt pacientov, ako aj otvorené bezpečnostné schodiská z kovového materiálu vo väzbe na terasy. V roku 2009 bola ukončená prestavba a všestranná modernizácia objektu. Na jeho streche je zriadený prvý kruhový heliport na Slovensku o šírke 26 m.