Impozantná administratívna budova podľa projektu žilinského architekta Františka Bednárika, autora viacerých funkcionalistických budov v meste. Bola postavená na dovtedy nezastavenom území po zbúraní Hronskej brány, ako nárožná budova dvoch nových ulíc. Jej kompozícia využívala svahovitý terén. Prvé podlažie s preskleným obvodovým plášťom a priamym prístu-pom z parteru bolo určené pre styk s verejnosťou – jej ustupujúca zaoblená hmota so zdôraznenou priebežnou markízou vytvárajú vizuálne odľahčený plastický nosný prvok. Tri poschodia slúžili administratívnym účelom. Ich dispozíciu určuje schodisko v osi hlavného vstupu od Švantnerovej ulice a na jeho priestor kolmo nadväzujúca široká komunikačná chodba v strede budovy, z ktorej sa otvárajú kancelárie. Chodby sú osvetlené vertikálnym priebežným oknom z východnej strany. Piate podlažie bolo určené pre bytové účely. Pôvodne bol používaný aj vstup od Cikkerovej ulice, ktorý je dnes uzavretý a tým neguje pôvodné komunikačné a priestorové väzby bu-dovy na svoje okolie. Hmota budovy je zmäkčená zaoblenými nárožiami a členená rizalitmi. Juhozápadná fasáda (z ulice nie je vnímateľná) je rytmizovaná ponorenými balkónmi vo svojej strednej časti. Po roku 1945 bola budova rozšírená tak do Švantnerovej (č.d. 7) ako aj Cikkerovej ulice (č.d. 12) obytným a administratívnym blokom vo výške troch podlaží, ktoré sa prispôsobili tvarosloviu hlavnej budovy. Reprezentuje domácu funkcionalistickú architektúru štyridsiatych rokov 20. storočia.