Krypta je jednou z mála v priestore umiestnených, architektonicky hodnotných hrobiek na banskobystrickom evanjelickom cintoríne. Postavil ju banskobystrický staviteľ a maliar Adolf Holesch (1838-1908) pre seba a svoju rodinu. K jeho menu sa viaže postavenie novorenesančnej vily Dominika Skuteckého na Hornej ulici 55 (1896) a vlastného domu v eklektickom tvarosloví na nároží ukončenia ľavej strany Dolnej ulice (poškodený a zbúraný po explózii mosta na Bystričke v r. 1944). Presný rok výstavby hrobky nie je známy, pravdepodobne bola postavená v rokoch 1900-1908. Dnes je vo veľmi zlom stave – po násilnom vniknutí do krypty a následnom zamurovaní ju neoznačuje žiadne meno. Archi-tekt pri jej projekcii mal za vzor centrálne stavby a podľa nich stavané malorozmerné náhrobné architektúry východných kultúr. Hrobka je v exteriéri dvojetážová - na štvoruholníkové, nárožnými bosážami zdobené príze-mie, dosadá menšia ústredná osemhranná veža. Okrúhle stĺpiky na jej nárožiach nesú vlys pásu meandrov – symbolizujúcich ponorenie vo vodách smrti, v spodnej časti sú medzi nimi umiestnené v omietke tvarované makové kvety, symbolizujúce večný spánok. Obi-dve striešky hrobky boli z medeného plechu. Horizontálne hroby, kryté kamennými platňami na severovýchod-nej strane hrobky (taktiež bez označenia menami), sú jej súčasťou. Interiér hrobky je toho času neprístupný.