Nachádza sa v priechodnom dvore domu č. 16 v Hornej ulici. Toto asi 10 m vysoké torzo komína, teraz prekryté ihlanovitou strieškou, je pozostatkom Prvej banskobystric-kej továrne na farbenie, čistenie a pranie bielizne, ktorú v roku 1902 založil Dávid Kemény. Ide teda o pamätihodnosť industriálnej histórie Banskej Bystrice.