Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica

Predseda komisie:
Mgr. Vladimír Pirošík – Mestský úrad Banská Bystrica

Členovia komisie:
Mgr. Soňa Šváčová, PhD. - Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
Ing. arch. Zuzana Klasová - Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
RNDr. Elena Martincová - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Ing. Mgr. Pavol Katreniak – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Banská Bystrica
PhDr. Igor Graus,PhD. - Štátny archív, Banská Bystrica
Ing. arch. Peter Surovec - Oddelenie územného rozvoja mesta a architektúry, Mestský úrad Banská Bystrica

Tajomníčka komisie:
Jana Pelikánová – pracovníčka Oddelenia kultúry, Mestský úrad Banská Bystrica